Wood’s Airmaster WOZ 6000 eliminerar lukter från brand, fukt, mögel, rök och avlopp.

Digitalstyrning för enkel och exakt styrning av ozonaggregatets funktioner:

 • Ozonavgivning 1-100%
 • Intervalltimer
 • Dygnstimer

Wood’s Airmaster WOZ 6000 saneringsaggregat är avsett i första hand för professionellt bruk. Produkten lämpar sig för luktborttagning vid sanering efter brand-, vattenskador, samt till rök/luktsanering av bostäder, industrilokaler och vid sophantering.

 • Lätthanterlig och bärbar enhet
 • Digitalstyrning
 • Högeffektiv omvandling till ozon
 • Ställbar ozonproduktion 0-6000 mg/timme
 • Timer
 • Väggmontage (nyckelhålslösning)
 • Låg energikonsumtion
 • Svensktillverkad

Keramplattan som alstrar ozonet är en förslitningsdetalj. Vi rekommenderar byte minst en gång per år.

Förfiltret som skyddar ozonaggregatet. Byts vid behov (var 6-12 månad).