Skippa till innehåll
Fri Frakt på beställningar över 1499:-
Fri Frakt på beställningar över 1499:-
imgimg
Bra ventilation säkerställer att det inte uppstår fuktskador i byggnaden

 i form av mögel, svamp eller andra ogynnsamma förhållanden som kondens på insidan av fönstren.

Ventilation och dess påverkan på människan och hus

img

Varför är luft, ventilation och inneklimat viktigt?

 

Syftet med ventilation är att ta bort föroreningar som blir i luften som t.ex. fukt, damm partiklar och avgaser och andra skadliga ämnen och tillföra frisk och ren luft i din fastighet.
I dagens samhälle tillbringar vi ca 90% av vår tid inomhus.


En bra ventilation ger oss ett bra inomhusklimat som är viktigt för både vår hälsa och vårt välbefinnande. 

Risker med dålig ventilation

Dålig eller otillräcklig ventilation kan orsaka stora hälsoproblem som leder till

•  Trötthet
•  Huvudvärk
•  Minskad koncentration
•  Ökad irritation i slemhinnor
•  Återkommande luftvägsinfektioner.

Dessutom påverkar ventilation/luftutbyte Prestationer och produktivitet. Särskilt utsatta är personer med astma och allergi, men även personer som inte har dessa sjukdomar kan få hälsoproblem om ventilationen är för låg.

 

Varför ska du ha bra ventilation?


Ventilationen ska göra det möjligt för alla, att leva i en hälsosam inomhusmiljö, då den hjälper mot:


  Allergiframkallande damm och pollenföroreningar
  Kostsamma fukt-, svamp- och mögelföroreningar
  Belastande oljud och miljögaser
  Cancerframkallande radon föroreningar
  Skadligt damm och förorenad luft
  Drag och energiförluster 

Renovera din fastighet? - Glöm inte ventilationen.

 

Vid renovering av fastigheter där du t.ex tilläggsisolerar, byter/tätar fönster eller byter värmesystem så måste ventilationen nästan alltid uppgraderas för att säkerställa ett bra inomhusklimat.

Just detta är en sak många glömmer eller tänker att det inte är så viktigt då huset från början har ett gammalt ventilationssystem och upptäcker sen i efterhand problemen som uppstår med instängd luft, kondens på fönster och fuktskador. Som i sin tur kan leda till stora kostnader för att åtgärda problemen som uppstått
Undersök därför alltid vilka uppgraderingar av ventilationen som du måste göra, innan du påbörjar renoveringen för att undvika onödiga kostnader.

Du kan välja mellan olika lösningar för varje rum, eller ett komplett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning.

Tips om ventilationsprodukter
img
Nybyggda hus kräver bättre ventilation

Husen som byggs idag konstrueras så att dom ska vara  energisnåla. Nybyggda hus är täta och välisolerade för att spara energi samt förhindra värmeförluster.

 

Samtidigt ställer bygg föreskrifterna krav på en energieffektiv ventilation i bostaden. Målet blir därmed att skapa en energieffektiv byggnad med ett bra inomhusklimat.
För att säkerställa detta krävs energieffektiva ventilationslösningar som tillför ren och frisk luft, som avlägsnar använd och förorenad luft och som återvinner värmen.

 

Energikraven kommer dessutom att skärpas ytterligare under de kommande åren, vilket betyder att nya byggnader då kommer att kunna producera lika mycket energi som de använder.

img
Så funkar bra ventilation!

Ventilation tillför ren och frisk luft, avlägsnar fukt, lukt och radon, och tar bort förorenad inomhusluft från människor, djur, material samt från aktiviteter i bostaden. Luften inne ska upplevas som frisk och behaglig och inte orsaka hälsoproblem.

Bra ventilation säkerställer även att det inte uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller andra ogynnsamma förhållanden som kondens på insidan av fönstren.
Det är viktigt att vara medveten om att den tillförda luften nästan alltid är renare än luften inomhus.