Skippa till innehåll

Vad är Mikrobiell påväxt?

I våra tekniska analyser står där oftast om Mikrobiell påväxt.

Vad som menas är att det förekommer någon form av mikrob i byggnadsmaterialet i utrymmet i fråga. Det kan vara olika sorters av svamp eller bakterier, (mögelsvamp, rötsvamp, strålsvamp, blånadssvamp). Som regel handlar om synlig mikrobiell påväxt, dvs att det inte handlar om förekomst som syns enbart i mikroskop utan om sådant som är synligt för blotta ögat.

Vad vi oftast stöter på i våra fuktmätningar är svart-och vitmögel.

Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel.

Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Runt 75% av Sveriges kallvindar ligger i riskzonen att utveckla mögel. 
Dåligt isolerade vindar i kombination med otillräcklig ventilation i boendeytan gör att ångtrycket ökar (luften expanderar), vilket leder till att den varma luften pressas upp på vinden och kondenserar, värst är det vid takfoten. När hösten närmar sig och uteluften kyls ner, ökar risken ytterligare för att mikrobiell tillväxt skall tillta.

Är det farligt? 

Det finns tyvärr flera hälsoproblem pågrund av mögeluppkomst. Din familjs, anställdas eller kunders välbefinnande kan mycket väl äventyras. De flesta mögelangrepp som förekommer i byggnadskonstruktioner är hälsofarliga och skall behandlas med stor respekt.

Budar du på ett hus där det förekommer mikrobiell påväxt så bör du kräva både sanering och en aktiv åtgärd av säljaren.