Skippa till innehåll
Fri Frakt på beställningar över 1499:-
Fri Frakt på beställningar över 1499:-

Radonsanering

Radonsanering från Friska Hem Sverige

Här kan du läsa om de vanligaste metoderna för radonsanering och hur du sanerar beroende på varifrån radonet kommer.

Radon kan ha en eller flera källor. För att välja rätt saneringsåtgärder måste du veta varifrån radonet kommer. I vissa fall räcker det med en liten åtgärd för att sänka radonhalten. Ibland behöver du kombinera flera olika åtgärder.

Om radonet kommer från byggnadsmaterialet

Vissa byggnadsmaterial kan ha höga uranhalter. Ett exempel på ett uranhaltigt byggmaterial är blåbetong, som tillverkats av alunskiffer. Blåbetong användes från 1929 till slutet av 1970-talet och förekommer i många hus från 1960-talet och början av 1970-talet.

För att motverka radon som kommer från byggnadsmaterialet så ska man öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Ska du renovera kan du samtidigt ta in ett företag som byter ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande.

Om radonet kommer från marken

Vissa bergarter innehåller mer uran än andra. Den luft som finns i jorden har alltid en hög radonhalt. Lufttrycket är ofta lägre inomhus än utomhus och radon kan därför sugas in i hus från marken. Hus som är byggda på rullstensåsar kan vara särskilt utsatta för radon eftersom marken släpper igenom mycket luft.

För att motverka radonet som kommer från marken bör du täta sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion. Räcker inte det kan du skapa ett undertryck under huset så att markluften inte sugs in i bostadsdelen. Den vanligaste metoden för det är att installera en radonsug. Kombinera eventuellt med att förbättra byggnadens ventilation. Tänk dock på att tekniska system för sanering alltid behöver underhållas.

Om radonet kommer från hushållsvattnet

Vatten som kommer från jordlager och berggrund kan innehålla radon. Höga halter kan finnas i vatten från bergborrade brunnar medan vatten från grävda brunnar ofta har lägre halter. Den största hälsorisken med radon i vatten uppstår när du andas in radon som avgår från vattnet till inomhusluften.

I de flesta fall räcker det med att installera en radonavskiljare. Genom att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare försvinner en stor del av radonet.

Friska Hem Sverige

Friska Hem Sveriges tekniker utför radonsanering och i vår webbutik säljer vi radondetektorer och radonsugar.

Boverkets uppgifter

Om du vill veta mer om hur man åtgärdar radon så kan du läsa i Boverkets broschyr Åtgärder mot radon i bostäder som innehåller information om vad radon är och hur du kan åtgärda radon i en bostad.