Skippa till innehåll
Fri Frakt på beställningar över 1499:-
Fri Frakt på beställningar över 1499:-

Om kallvinden

Så Fungerar en Kallvind

En kallvind avser ytan närmast yttertaket på ett hus som ligger över takisoleringen men under yttertaket. De flesta hus har en sk kallvind. Kallvindar är oftast uteluftsventilerade vilket innebär att innertemperaturen i regel följer utetemperaturen.

Förr byggde man med relativt lite isolering mellan boytan och vinden samt att man i regel hade en kamin med murstock som man eldade i året om för värme och matlagning. Dessa vindar fick sällan några problem då dessa alltid var varmare än uteklimatet. Då dessa vindar i regel hade liten eller ingen ventilation så blev det ett säkert klimat i utrymmet.

 

Problem med kallvindar började när vi byggde vindar med mer isolering för att göra huset mer värmeekonomiskt samt att vi gick ifrån vedeldning mer och mer. I och med att man byggde tätare och mer välisolerade hus ökade ångtrycket och spillvärmen minskade. Mögel började uppstå på vinden. Man kompenserade detta med att bygga in en tät ångspärr mellan boytan och kallvinden samt att öka på ventilationen på vinden.

Omfattande röt- och mögelskada på kallvind

Ångspärren visade sig fungera bra och minskade fuktvandringen upp på kallvinden. Att däremot öka ventilationen på kallvinden visade sig vara en sämre idé. Genom att okontrollerat ventilera in uteluft får man återigen fuktproblem vid vissa väderlekar.

Idag finns det två sätt att hantera detta problem enligt Lunds Tekniska Högskola, LTH. Antingen isolerar man på utsidan av taket med cellplast eller annan lämplig isolering för att utrymmet skall ha en högre medeltemperatur eller så installerar man en intelligent ventilationslösning såsom TrygghetsVakten Vind. Den ser till att det enbart ventileras i vindsutrymmet när det är gynnsamt. Om detta inte räcker tillförs värme för att avfukta och minska risken.

Vindsutrymmen ventileras för att risken för läckage är stor. Om inte den risken funnits hade vinden inte ventilerats alls. I en vind som  är fri från läckage kan ventilationen bara tillföra fukt, men i en vind med antingen läckage av fuktig luft nedifrån eller vattenläckage genom taket kan ventilationen förbättra situationen. I princip alla kallvindar har någon form av fukttransport från boytan. I äldre hus på grund av avsaknad av ångspärr i bjälklaget mellan boytan och vinden. I modernare hus på grund av skador i ångspärren. En annan vanlig orsak är att vi förändrar konstruktionen i fastigheten genom att byta ut fönster, öka på isoleringsmängden i väggar och på kallvinden och förändring av värmesystem och ventilationssystem.

Läckage kan uppstå både vid byggfusk och vid slitage och åldrande av material. Det är därför vindar historiskt byggts med mycket ventilation. Tyvärr innebär ventilationen också att risken för fuktskador just på grund av ventilationen är hög, minst 50%. Den enda möjligheten att åstadkomma en säker ventilation är att ventilera vinden enbart när det är gynnsamt. Det är vad det patentsökta systemet TrygghetsVakten Vind gör, att bara ventilera när det är torrare ute än inne.

Kondens På Vinden Är Lika Med Mögel

Det är under vintern som de flesta vindar blir som mest utsatta för fukt. Det har att göra med flera saker men framför allt de stora temperaturskillnaderna. På samma sätt som i en krypgrund är det när varm luft möter kall luft som kondens kan uppstå.

På vindarna är det lite speciellt då temperaturväxlingar kan gå mycket snabbt. Under vintertid kan temperaturen utomhus gå ifrån 0 grader till -18 grader på några timmar. då vinden är inte är isolerad mot utsidan följs utomhusklimatet mycket snabbt. Effekten blir snabb kondensutfällning mot yttertakets insida och ganska ofta isbildning som resultat. På samma sätt som man ibland får skrapa både utsida och insida på bilens vindruta.

Tack vare den ofta låga temperaturen på vinden är det dock inte möjligt för mögel att växa. När temperaturen ökar utomhus kommer isen att smälta. När värmen går över +5 grader är trämaterialet på vinden så mättad med fukt att påväxt är möjlig.

Lösningen på detta fuktproblem är dock ganska enkel. Det är inte nödvändigt att hindra is från att bildas på vinden men det är helt avgörande att torka ut vinden snabbt när temperaturen ökar.

Genom att enbart ventilera vinden när det faktiskt är gynnsamt uppnår du ett säkert klimat som inte är mögel vänligt. Genom att även kunna tillföra värme skapar man ett klimat som är mycket säkert mot mögelpåväxt.