Skippa till innehåll

Fukt & Mögelkontroll

Enligt Boverket så är En tredjedel av alla småhus drabbade av fukt eller mögel. Du kan förebygga genom att hålla fukt borta och ha koll på krypgrund och vind. Det viktigaste i kampen mot fuktoch mögelskador är att upptäcka dem tidigt. För i samma stund som man stryper tillförseln av fukt stoppar man i princip skadetillväxten.

Det stora problemet med fuktskador är först och främst ett hälsoproblem. Känner man att där finns en besvärande lukt och man ser mikrobiell påväxt så måste detta åtgärdas.  

Tar man inte fram en lösning för fuktproblemen i tid kan de tyvärr resultera i stora skador, som i värsta fall kan orsaka kostsamma och omfattande renoveringsbehov.

Vid misstanke av fuktproblem i antingen krypgrund eller på vind så är ni välkomna att kontakta oss för en fukt och mögelkontroll.

I det här paketet ingår:
-Fukt och mögelkontroll                     
-Teknisk analys
     Dokument att kunna visa upp vid försäljning av bostad
-Åtgärdsförslag + offert 


Här är några av punkterna som teknikerna går genom vid en kontroll.

Vid kontroll av Kallvind: 

 • Inspekterar om det finns ångspärr.
 • Ser över isoleringen, om den är ordentligt lagd och om där är tillräckligt mycket för att hålla tätt.
 • Ser över ventilationen, om det finns någon. Vilken typ och om den är tillräcklig.
 • Mäter fuktigheten i materialet (trä).
 • Mäter fuktigheten i luften.
 • Söker efter mikrobiell påväxt samt rötskador.
 • Tar bilder på värdena, det som behöver åtgärdas och bostaden för den tekniska analysen.
 • Med mera.

Vid kontroll av Krypgrund: 

 • Ser över ventilationen, om det finns någon. Vilken typ och om den är tillräcklig.
 • Mäter fuktigheten i materialet (trä).
 • Mäter fuktigheten i luften.
 • Ser över om de finns någon marktäckning.
 • Söker efter mikrobiell påväxt samt rötskador.
 • Inspekterar skicket på blindbotten.
 • Tar bilder på värdena, det som behöver åtgärdas och bostaden för den tekniska analysen.
 • Med mera.

 

Telefon: 079-333 67 10
Mail: hej@friskahemsverige.se