Skippa till innehåll
Fri Frakt på beställningar över 1499:-
Fri Frakt på beställningar över 1499:-
imgimg
Ca 15 procent av all nyutvecklad astma hos barn i Europa, orsakas utav fukt och mögel i byggnader. 

Människor påverkas av fukt och mögel på olika sätt och är olika känsliga.

img
Fukt och mögel- hälsoeffekter på människan

Fukt- och mögelskador i en byggnad kan uppstå på flera olika sätt, till exempel om fuktigt material byggs in i byggnaden, om vatten- och fuktläckage uppstår eller om ledningar läcker vatten. Förutom att dessa skador leder till stora materiella kostnader kan de leda till allergier, astma och andra sjukdomar. Här kan du läsa mer om hur din hälsa kan påverkas av fukt och mögel.

Fukt i inomhusmiljön

Fukt är den enskilt största orsaken till skador och problem med inomhusmiljön i bostäder. Fuktskador finns i cirka tre av tio hem och i fyra av tio skolor och förskolor i Sverige. Och om det finns fukt och mögel i en byggnad finns det också en risk att din hälsa påverkas negativt.

Människor är olika känsliga

Människor påverkas av fukt och mögel på olika sätt och är olika känsliga. En del drabbas av hälsoproblem direkt, en del blir sjuka efter en tid, medan andra inte märker någonting. Varför det är så vet man inte men många faktorer påverkar hälsan, till exempel kost, stress och ärftlighet. Är du exempelvis allergisk eller har astma kan du vara extra känslig och få besvär även vid låga mögelhalter.

Barn är känsligare än vuxna

I en byggnad med fukt- och mögelskador finns en större mängd föroreningar i den luft du andas in, och barn är i regel känsligare för föroreningar än vuxna. En anledning är att deras kroppar inte är färdigutvecklade eftersom hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret fortsätter att utvecklas efter födseln.

Dammkorn och partiklar når dessutom lungorna lättare hos barn än hos vuxna och det behövs en mindre mängd skadliga ämnen för att skada ett barn, eftersom barn är mindre till storleken och fortfarande växer.

img

Barn påverkas på olika sätt

 

Men även barn påverkas olika sinsemellan – vissa får inga symtom alls, medan andra drabbas av allvarliga eller långvariga hälsoproblem som kan leda till att barnet är sjukt oftare eller presterar sämre i skolan.

 

De barn som främst drabbas av hälsobesvär i skadade byggnader är de barn som lider av astma eller allergi, men även barn som i övrigt är friska kan få besvär. Barn som växer upp i hem med fukt- och mögelskador löper också större risk att få rinnsnuva, utveckla astma eller drabbas värre av sin sjukdom om de redan har astma.

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakas ungefär 15 procent av all nyutvecklad astma hos barn i Europa av fukt och mögel i byggnader.Om byggnader i stället hålls torra skulle 69 000 personer potentiellt kunna undvika livslång funktionsnedsättning och troligen leva längre. Dessutom skulle 103 liv kunna räddas per år.

img
Symtom som kan kopplas till fukt och mögel

Byggnadsrelaterade hälsobesvär som kan kopplas till fukt och mögel i byggnader är diffusa och lätta att förväxla med symtom som uppstår av andra orsaker, exempelvis av förkylning eller stress. Men om du märker att symtomen lindras eller försvinner när du inte är i en viss byggnad kan det vara ett tecken på att det är något i just den byggnaden som gör att du får symtom.

 

I en fukt- och mögelskadad byggnad ökar risken att du upplever något av följande symtom:

 

 • Allergi, förvärrad astma
 • Försämring av eksem, hudrodnad, klåda, hudutslag
 • Huvudvärk, illamående, yrsel
 • Irritation i ögon
 • Irritation i övre luftvägarna, ont i halsen, hosta och nysningar
 • Tung andning
 • Koncentrationssvårigheter
 • Regelbundna infektioner i luftvägarna
 • Sömnsvårigheter
 • Trötthet
 • Täppt näsa, snuva, bihåleinflammation

Så här exponeras du

 

Risken för att din hälsa påverkas av fukt- och mögelskador i en byggnad beror dels på hur mycket du exponeras, dels på hur länge du exponeras. Inomhus är halterna av mögel ofta relativt låga, men du kan ändå exponeras under lång tid om du tillbringar mycket tid där. Utsätts du för höga mögel koncentrationer kan du få akuta symtom även på kort tid.

Fuktskador orsakar föroreningar

Vattnet i en fuktskada gör att det bildas föroreningar som kommer ut i luften i en skadad byggnad. Fukten leder till att mikroorganismer, till exempel mögelsvampar och bakterier, kan börja växa och till att emissionerna från materialet ökar, det vill säga att mängden kemiska ämnen eller partiklar som avges från materialet ökar.

Det är oklart vilka ämnen, eller kombinationer av ämnen, som orsakar hälsobesvär.

Klart är dock att fuktskador – både pågående som redan uttorkade – kan leda till hälsobesvär hos vissa människor.

 

imgimg
Läs mer om hälsobesvär orsakade av fukt & mögel på Folkhälsomyndighetens & Världshälsoorganisationen