Skip to content
Få 1000 kr att handla för! Fynda energisnåla och hållbara produkter
Få 1000 kr att handla för! Fynda energisnåla och hållbara produkter

Mögel och dess hälsoeffekter på människan

I en ny rapport från Umeå universitet har man konstaterat att närmare hälften av alla som har blivit sjuka av mögel fortfarande är sjuka sju år efter upptäckt. Detta stödjer tidigare antaganden att mögel kan vara skadligt för livet.

Undersökningen omfattar 189 personer med sjuka hus- syndrom som fick behandling vid Norrlands Universitetssjukhus mellan åren 1986 och 1989. Samtliga har varit utsatta för dålig inomhusmiljö pga. fuktskador och bristfällig ventilation. Något som förbryllar forskarna är att nio av tio var kvinnor. Ett annat viktigt konstaterande är att de flesta inte sökte vård och åtgärd förrän efter flera år och att detta minskat möjligheterna att bli återställd avsevärt.

Vanliga symptom är:

  • huvudvärk
  • torr hud
  • uttorkade slemhinnor
  • koncentrationssvårigheter
  • sveda i bröstet
  • rinnande ögon
  • långvariga förkylningar

Om du har lukt i boytan eller om någon vän i din närhet tycker att det luktar konstigt om dina kläder, är det läge att undersöka närmare vad det kan vara. Att utsätta sig för mögel kan leda till ett livslångt obehag.

Lite mer information om mikrobiell lukt

De flesta människor vänjer sig mycket snabbt vid mögellukt. Ofta tar det inte mer än 30 sekunder för luktsinnet att anpassa sig och lukten blir snabbt mindre påtaglig.

Ett bra sätt att kontrollera om du har mögellukt är att be en utomstående att undersöka efter lukt.