Skip to content
Sanering med AMP-99 i Halmstad

Sanering med AMP-99 i Halmstad

Här fick vi komma ut till en kund som behövde sanera sin kallvind då både svart och vitmögel hittats vid en Fukt och Mögelkontroll 🏡

Visste ni att runt 75% av Sveriges kallvindar ligger i riskzonen att utveckla mögel❗️

Dåligt isolerade vindar i kombination med otillräcklig ventilation i boendeytan gör att ångtrycket ökar (luften expanderar), vilket leder till att den varma luften pressas upp på vinden och kondenserar, värst är det vid takfoten.

När hösten närmar sig och uteluften kyls ner, ökar risken ytterligare för att mikrobiell tillväxt skall tillta.🍂

Previous article Installation utav en Sorptionsavfuktare DH2 i Ängelholm
Next article PRO-X 70 och Armerad Marktäckning i Trelleborg

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields