Skip to content
Så många olika kallvindar som vi stöter på! - Göteborg

Så många olika kallvindar som vi stöter på! - Göteborg

Nu börjar nätter, morgnar, kvällar och ja även dagar börjar bli kyliga. Då börjar kallvinden komma in i den tiden då de flesta kallvindar blir utsatta för fukt.

Det har att göra med flera saker men framför allt de stora temperaturskillnaderna. På samma sätt som i en krypgrund är det när varm luft möter kall luft som kondens kan uppstå.

På vindarna är det lite speciellt då temperaturväxlingar kan gå mycket snabbt. Under vintertid kan temperaturen utomhus gå ifrån 0 grader till -18 grader på några timmar. Då vinden inte är isolerad mot utsidan följs utomhusklimatet mycket snabbt. Effekten blir snabb kondensutfällning mot yttertakets insida och ganska ofta isbildning som resultat. På samma sätt som man ibland får skrapa både utsida och insida på bilens vindruta.

Genom att enbart ventilera vinden när det faktiskt är gynnsamt uppnår du ett säkert klimat som inte är mögelvänligt. Genom att även kunna tillföra värme skapar man ett klimat som är mycket säkert mot mögelpåväxt. 👍🏼🏠

Vi är experter på Fukt och Mögel

Läs mer om Våra tjänster:

Vi är verksamma i dessa regioner:
🔸Skåne
🔸Blekinge
🔸Småland
🔸Halland
🔸Västra Götaland
🔸Stockholm
🔸Mälardalen
🔸Värmland

Befinner ni er på platser utöver ovan nämnda, hör av er till oss så hjälper vi er!


Previous article Oxidationstvätt på gång!
Next article Installation utav en sorptionsavfuktare Acetec Evodry PD samt installation av Isoreflekt marktäckning - Landskrona

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields