Skip to content
Mikrobiell påväxt

Mikrobiell påväxt

I våra tekniska analyser står där oftast om Mikrobiell påväxt. Vad som menas är att det förekommer någon form av mikrob i byggnadsmaterialet i utrymmet i fråga. Det kan vara olika sorters av svamp eller bakterier. Som regel handlar det om synlig mikrobiell påväxt. Alltså inte någon påväxt som man behöver mikroskop för att se.
Vad vi oftast stöter på i våra fuktmätningar är svart-och vitmögel.
Det finns tyvärr flera hälsoproblem på grund av mögeluppkomst.

Din familjs, anställdas eller kunders välbefinnande kan mycket väl äventyras. De flesta mögelangrepp som förekommer i byggnadskonstruktioner är hälsofarliga och skall behandlas med stor respekt.

Datum: 2020-09-08

Previous article Dränering med samarbetspartner
Next article Genomgång av Avfuktare

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields