Skip to content
TVK50 och Armerad Marktäckning i Halmstad

TVK50 och Armerad Marktäckning i Halmstad

Dagens installation och montering utav Armerad marktäckning och TVK värmekabel för krypgrund! 

Armerad Marktäckning ersätter byggplast. Den är en energisparande och högkvalitativ ångspärr för krypgrunder samt vägg och bjälklag.

Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund.

Ni hittar den här

Trevliga kunder som bjuder våra tekniker på fika.


Datum: 2021-03-08

Previous article Armerad Marktäckning i Halmstad
Next article Montering av Isoreflekt i Högseröd

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields