Skip to content
Passa på! 40% på fukt och mögelkontroll!
Passa på! 40% på fukt och mögelkontroll!
Armerad marktäckning och TVK50 i Tyringe

Armerad marktäckning och TVK50 i Tyringe

Dagens arbete i Tyringe! Här installeras det en TVK 50M och armerad reflekterande marktäckning.
Datum: 2020-08-25 

Previous article DH2 och Lösull Helsingborg
Next article Sanering AMP-99 och Vind Start i Helsingborg

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields